19.03.2010 15:29

Skýrsla stjórnar til aðalfundar 2009

Skýrsla stjórnar NF Kópavogs til aðalfundar 29. apríl 2009

Aðalfundur NF Kópavogi árið 2005 var haldinn 20. október. Þá var kjörin eftirfarandi stjórn:     Kjartan Sigurjónsson, formaður

                                   Birna Bjarnadóttir, varaformaður

                                   Hrafnhildur Jósefsdóttir, gjaldkeri

                                   Margrét B. Eiríksdóttir, ritari

                                   Hrafn Harðarson og

                                   Margrét Björnsdóttir.

Stjórnin hélt nokkra nokkra stjórnarfundi fram til aðalfundar 2006 sem haldinn var 28. mars.

Þá var kosin eftirfarandi stjórn fyrir starfsárið 2006 - 2007:

                                   Birna Bjarnadóttir, formaður

                                   Margrét Björnsdóttir, varaformaður

                                   Hrafnhildur Jósefsdóttir, gjaldkeri

                                   Margrét B Eiríksdóttir, gjaldkeri og

                                   Paul Jóhannsson.

Stjórnin kom saman til 6 stjórnarfunda á því starfsári og var aðalfundur haldinn 25. apríl 2007.

Eftirfarandi skipa stjórn NF í Kópavogi starfsárið 2007 - 2008:

                                   Birna Bjarnadóttir, formaður

Meðstjórnandi:          Margrét Björnsdóttir, varaformaður               

                                    Hrafnhildur Jósefsdóttir          , gjaldkeri       

                                    Margrét B. Eiríksdóttir, ritari   og       

                                    Paul Jóhannsson                                

Varamenn:                 Hjörtur Pálsson           og                   

                                    Sigurbjörg Björgvinsdóttir      

Skoðunarmenn:         Hallveig Andrésdóttir  og       

                                   Tómas H. Sveinsson                          

Fulltrúar á Sambandsþing NF 2007:

                                   Birna Bjarnadóttir og Hrafnhildur Jósefsdóttir

Stjórnin hélt 5 stjórnarfundi og aðalfund 30. apríl 2008.

Starfsárið 2008-2009 var stjórn skipuð þannig:

                                   Birna Bjarnadóttir, formaður

Meðstjórnendur:       Margrét Björnsdóttir, varaformaður

                                   Hrafnhildur Jósefsdóttir, gjaldkeri       

                                   Margrét B. Eiríksdóttir, ritari   og       

                                   Paul Jóhannsson                                

Varamenn:                Hjörtur Pálsson           og                   

                                   Sigurbjörg Björgvinsdóttir      

Skoðunarmenn:        Hallveig Andrésdóttir  og

                                   Tómas H. Sveinsson  

                       

Aðalfundur NF 2008

Aðalfundur NF í Kópavogi var haldinn miðvikudaginn  30. apríl 2008 í fundarsal Bókasafns Kópavogs, Kórnum að Hamraborg 8.

Stjórnin hélt 5 formlega fundi á starfsárinu, en stóð auk þess fyrir einni félagssamkomu, kom saman á óformlegum fundum og tóku þátt í jólagleði hjá Norræna félaginu í Reykjanesbæ, 3 stjórnarmenn sátu formannafund NF 15. nóvember 2008 og samkomu í Norræna húsinu 23. mars 2009 í tilefni Dags norrænnar tungu. Þá skipulagði stjórn Norræna messu sem haldin verður 3. maí 2009 í Hallgrímskirkju í Saurbæ á Hvalfjarðarströnd.

Stjórnarfundur 17. maí 2008.

Stjórn Norræna félagsins í Kópavogi kom saman til fyrsta fundar starfsársins laugardaginn 17. maí. Stjórnin skipti með sér verkum, það er óbreytt skipan frá síðasta starfsári. Varaformaður er Margrét Björnsdóttir, gjaldkeri er Hrafnhildur Jósefsdóttir og ritari Gréta B. Eiríksdóttir.
Rætt var um fundaáætlun stjórnar á árinu og samþykkt að efna til samverustundar í Norræna vinabæjarlundinum við Digraneskirkju, sunnudaginn 22. júní kl 16:00. Rætt var um hugmynd að uppsetningu skiltis með upplýsingum um fjarlægðir til vinabæja Kópavogs. Samþykkt að ritari stjórnar sendi erindi þessa efnis til bæjaryfirvalda en upplýsingar liggja þegar fyrir frá Paul Jóhannssyni.
Rætt um hugmyndir sem fram komu á aðalfundi varðandi notkun netpósts við fundarboðun til félagsmanna og uppfærslu félagaskrár en aðalskrifstofa Norræna félagsins á Íslandi annast félagaskrá, skráningu nýrra og beiðnir um úrsagnir. Félagsmenn hafa nú fengið upplýsingar um heimasíðu Norræna félagsins í Kópavogi og samþykkti stjórnin að leitast við að setja allar upplýsingar um félagsstarfið þar inn, enda er innlit á síðuna nokkuð stöðugt.
Rætt um frekari vinnslu á heimasíðunni sem er í blogsíðuformi en nýtist ágætlega og er hagkvæmur kostur. Stjórnin samþykkti tillögu formanns um að tengjast jafnframt ennfrekar heimasíðu Norræna félagsins á Íslandi.


Stjórnarfundur 22. nóvember 2008.
Gerð var grein fyrir formannafundi Norrænu félaganna sem haldinn var laugardaginn 15. nóvember á skrifstofu Norræna félagsins að Óðinstorgi í Reykjavík. Þann fund sátu Birna Bjarnadóttir, formaður, Gréta B Eiríksdóttir, ritari og Paul Jóhannsson meðstjórnandi. Á þeim fundi var nýr framkvæmdastjóri NF kynntur en það er Ásdís Eva Hannesdóttir og var hún boðin velkomin til starfa.
Á formannafundinum komu fram skýrslur um helstu verkefni félaganna og vakti starf NF á Akureyri nokkra athygli en stjórn félagsins hefur virkjað netið til fundarboðunar félagsmanna. Stjórnin NF í Kópavogi tók ákvörðun um að stofna netfang félagsins og leggja vinnu í að skrá netföng félagsmanna sem það samþykkja.
Rætt var um boð NF í Keflavík og stjórnin samþykkti að stjórn og makar sæktu það jólaboð sem halda á 4. desember en stjórn NF í Kópavogi hélt slíkt boð í desember 2005.
Margrét Björnsdóttir gerði grein fyrir ráðstefnu sem hún sat í Óðinsvéum í september um umhverfismál. Á þeim fundi hitti hún ma formann NF í Óðinsvéum Skúla Fjalldal.
Fram kom að Hjörtur Pálsson, varamaður í stjórn hefur hlotið prestvígslu og hefur tekið við starfi sem slíkur með aðsetur að Hólum í Hjaltadal. Stjórnin óskar honum velfarnaðar á nýjum starfsvettvangi en vonar jafnframt að mega eiga von á honum í heimsókn á fundi og aðrar samkomur félagsins þegar hann á þess kost.
Formaður gerði grein fyrir fundi Vinabæjarnefndar Kópavogs sem haldinn var 20. nóvember sl. Þann fund sat Björn Þorsteinsson sem nú hefur látið af störfum sem sviðstjóri menningarsviðs. Formaður NF flutti Birni kveðjur Norræna félagsins og þakkir fyrir samstarfið á liðnum árum. Linda Udengard mun vera vinabæjarnefndinni innanhandar í störfum sínum.

Stjórnarfundur 17. janúar 2009.
Rætt var um fundargerðir stjórnar og vistun þeirra á heimasíðu en fundargerð síðasta aðalfundar hefur ekki verið lögð fram. Skýrsla stjórnar til aðalfundar 2008 er hins vegar á síðunni. Rætt um tengingu á fleiri tengla á heimasíðunni og uppfærslu á upplýsingum um stjórnarmenn. Kannað verður tengingar inn á félagaskráningarform á heimasíðu Norræna félagsins á Íslandi og upplýsingar um fríðindi félagsmanna.
Rætt var um skráningu netfanga félagsmanna NF í Kópavogi en ekki er enn fundið lausn á hýsingu þeirrar skrár þar sem félagið er ekki með skráðan síma og vistun á simnet.is því ekki valkostur. Samþykkt að formaður ræði við framkvæmdastjóra NF um möguleika á vistun skrárinnar hjá aðalfélaginu.
Þá voru ákveðnir fundardagar stjórnar fram til aðalfundar og verkefni þeirra funda. Samþykkt að taka upp umræðu um endurskoðun laga fyrir Norræna Félagið í Kópavogi en það var langt komið fyrir síðasta aðalfund. Samþykkt að ritari taki saman athugasemdir og sendi stjórnarmönnum í næstu viku. Tillögur að lagabreytingum verði síðan ræddar á fundinum í febrúar. Formanni falið að kanna möguleika á að halda stjórnarfund á skrifstofunni við Óðinstorg í mars. Aðalfundur verði síðan boðaður í apríl.
Sigurbjörg sagði frá ferð félaga í Glóðinni til Kanaríeyja í nóvember og þátttöku á fimleikamóti þar. Mikil starfsemi er á vegum Glóðarinnar og gengur vel að undirbúa þátttöku á landsmóti á Akureyri í sumar og fleiri erlendum mótum á haustmánuðum. Hún sagði að fulltrúar Glóðarinnar hefðu verið 34 en alls 187 frá Íslandi. Þátttakendur voru frá Danmörku og Finnlandi. Sagði hún skemmtilega sögu um finnska hópinn. Aðalfundur Glóðarinnar verður haldinn 22. janúar nk og var varaformanni falið að bera Glóðinni kveðjur frá Norræna félaginu í Kópavogi.
Paul sagði frá þátttöku sinni á vinabæjarmóti í Asker í Noregi með Norræna félaginu í Garðabæ.
Birna gerði grein fyrir fundi vinabæjarnefndar Kópavogs sem haldin var í árslok og boðuðum stjórnarfundi um næstu mánaðarmót.


Stjórnarfundur 7. mars 2009.
Rætt var um endurskoðun laga félagsins sem samþykkt voru á stofnfundi 5. desember 1962 og þykir tímabært að aðlaga þann texta lögum Norræna félagsins á Íslandi og nútímasamfélagi.
Samlesin voru drög að nýjum lagatexta og Paul var síðan falið að senda stjórnarmönnum til yfirlestrar og athugasemda fyrir næsta stjórnarfund sem ákveðinn var 3. apríl.
Formaður gerði grein fyrir fyrirhugaðri dagskrá í tilefni degi norrænnar tungu sem haldinn verður 23. mars. Fjórir stjórnarmenn munu sækja fund af því tilefni fyrir hönd félagsins.
Stjórnin ræddi hugmynd um norræna messu í Hallgrímskirkju á Saurbæ á Hvalfjarðarströnd en Hjörtur Pálsson er þjónandi prestur í þeirri sókn fram á sumar. Nánar verður unnið að þessu verkefni í samráði við Hjört.
Aðalfundur NF í Kópavogi er ákveðinn 29. apríl 2009 kl 18:00. Staðsetning verður kynnt síðar. Rætt var um undirbúning aðalfundar, fundarboðun og kynningu lagabreytinga ef stjórnin ákveður svo.
Stjórnin ræddi um vinabæjarlundinn við Digraneskirkju og fyrirhugaða samverustund á Jónsmessu.


Stjórnarfundur 3. apríl 2009.
Fyrir fundinum lá undirbúningur aðalfundar 2009 sem halda ber samkvæmt lögum í apríl árlega.
Samþykkt var að halda fundinn 29. apríl kl 18:00 og leitast við að fá afnot af fundarsal Bókasafns Kópavogs.
Þá var farið yfir lokadrög að breytingum á lögum félagsins og voru þau samþykkt. Stjórnin mun leggja lagabreytingarnar fyrir aðalfund.
Rætt var um hugmynd að Norrænni messu í Hallgrímskirkju í Saurbæ, boðun hennar og framkvæmd.
Þá var ákveðið að efna til samverustundar í Vinabæjarlundi við Digraneskirkju 21. júní kl 16:00.
Formaður gerði grein fyrir tillögum sem fram komu í hugmyndabankann sem settur var fram á afmæli félagsins og taldi tilvalið að reyna að koma þeim á framfæri á árinu.
Þá var rifjað upp að heimild hafði fengist til að setja upp vegvísi með fjarlægðum frá Kópavogi til vinabæjanna við Vinabæjarlundinn, en þær upplýsingar liggja nú fyrir, ma. á heimasíðu NFKóp.

Vinabæjarlundur við Digraneskirkju

Stjórn Norræna félagsins í Kópavogi boðaði til samverustundar í norræna vinabæjarlundinum í Kópavogi, sunnudaginn 22. júní kl 16:00. Lundurinn er staðsettur vestan megin við Digraneskirkju en aðkoma er ágæt fyrir akandi af bílastæði kirkjunnar og fyrir gangandi af göngustígnum í norðanverðum Kópavogsdal frá Digranesheiði eða Fífuhvammi. Fólk var hvatt til að klæða sig samkvæmt veðri og taka með sér kaffibrúsann.

Árið 1994 var haldið vinabæjarmót í Kópavogi. Þá vígður Vinabæjarlundur vestan við Digraneskirkju og gróðursett eitt tré og tileinkað hverjum vinabæ. Norræna Félagið í Kópavogi hyggst hlú að þessum trjálundi á hverju sumri og efna þar til hátíðarstundar 24. júní. Við gangstíg neðan við þennan lund hafa Rótarý, Lions og Kíwanisklúbbar í Kópavogi sett upp upplýsinga skilti um trjálundi á þessu svæði í Kópavogsdalnum.

Jólafagnaður stjórna Norrænu félaganna á höfuðborgarsvæðinu

Stjórn NF í Keflavík bauð stjórnum Norrænu félaganna á höfuðborgarsvæðinu til jólateitis fimmtudagskvöldið 4. desember sl. Fjölmenni þáði þetta góða boð þar sem á borðum var hangikjöt úr Samkaupum, grænar baunir, rauðkál og kartöflur með uppstúf. Síðan var borin var skyrterta sem þótti einstaklega góð og hefur formaður NF í Keflavík góðfúslega gefið leyfi til að birta uppskriftina með þessari frétt. Meðan á samkomunni stóð kom fram fjöldi ungra hljómlistarmanna sem flutti jólalög og önnur hugljúf lög.
Stjórn NF í Kópavogi þakkar kærlega fyrir ánægjulegt kvöld og hlakkar til að taka þátt að ári í Hafnarfirði.

Vinabæjarsamstarf

Norræna félagið í Tampere bauð fulltrúum norrænu félaganna til þátttöku á fundi 29. - 30. september í tilefni afmælis borgarinnar. NF í Kópavogi sendi Margréti B. Eiríksdóttur, ritara stjórnar, sem fulltrúa sinn til fundarins. Formaður Norræna félagsins í Óðinsvéum hefur ítrekað verið í sambandi við formann NF í Kópavogi og er væntanlegur í heimsókn um miðjan maí.

Kópavogur hóf vinabæjarsamstarf við borgir og bæi á Norðurlöndum árið 1964, en Norræna Félagið í Kópavogi var stofnað 5. desember 1962.

Vinabæir Kópavogs eru:

Álandseyjar:                Mariehamn

Danmörk:                    Odense

Finnland:                     Tampere

Færeyjar:                     Klaksvik

Grænland:                   Ammassalik

Noregur:                      Trondheim

Svíþjóð:                      Norrköping

Kína:                           Wuhan

Vinabæjarnefnd Kópavogs 2006 - 2010

er skipuð eftirfarandi fulltrúum:

Margrét Sigmundsdóttir, formaður

Hildigunnur Lóa Högnadóttir

Heiðrún Sverrisdóttir

Gunnar Birgisson, bæjarstjóri Kópavogs og

Birna Bjarnadóttir, formaður NF í Kópavogi

Með vinabæjarnefndinni starfa Guðrún Pálsdóttir, framkvæmdastjóri tómstunda og menningarsviðs og Linda Udengaard deildarstjóri menningardeildar.

Vinabæjarnefnd Kópavogs hefur komið saman til nokkurra funda.

Kópavogi, 28. apríl 2009

F.h. stjórnar NF Kópavogi

Birna Bjarnadóttir, formaður

Flettingar í dag: 73
Gestir í dag: 14
Flettingar í gær: 15
Gestir í gær: 14
Samtals flettingar: 82902
Samtals gestir: 30455
Tölur uppfærðar: 7.7.2020 09:45:20