Flokkur: Aðalfundir NF

01.03.2020 13:16

Aðalfundur 2020

Til félaga í deild Norræna félagsins í Kópavogi.

Aðalfundur er boðaður í félagsdeildinni þriðjudaginn 10. mars næstkomandi kl 17:00 í húsnæði Norræna félagsins á Íslandi að Óðinsgötu 7 í Reykjavík.

Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt eftirfarandi:

1.       Kosning fundarstjóra og fundarritara.

2.       Skýrsla stjórnar um störf og fjárhag félagsdeildarinnar.

3.       Kosning formanns til tveggja ára þegar við á.

4.       Kosning stjórnar, varastjórnar og skoðunarmanna fyrir næsta starfsár.

5.       Kosning fulltrúa og varamann á sambandsþing.

6.       Önnur mál.

Síðast var boðað til aðalfundar árið 2010 en þeim fundi lauk án kosninga stjórnarmanna.

Á fundingum verður lögð fram tillaga um að taka þátt í sameiningu tveggja til fjögurra félagsdeilda Norræna félagsins á höfuðborgarsvæðinu. Verði sú tillaga samþykkt mun félagatal og eignir deildarinnar verða lagðar til hinnar nýju, sameinuðu félagsdeildar.

Rétt til setu og þátttöku á aðalfundinum hafa þeir sem greitt hafa árgjald 2019 til Norræna félagsins.

Í Kópavogi 1. mars 2020,

Birna Bjarnadóttir kjörinn formaður á aðalfundi 2009.

26.03.2010 22:12

Aðalfundur NF Kópavogi 2010

Stjórn Norræna félagsins í Kópavogi boðar til aðalfundar fimmtudaginn 29. apríl 2010 kl 18:00.

Fundurinn verður haldinn í Kórnum fundarsal á jarðhæð í Bókasafni Kópavogs við Hamraborg.

Á dagskrá fundarins eru venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt lögum félagsins.

1. Formaður setur fund, kosning fundarstjóra og fundarritara.
2. Lögð fram skýrsla stjórnar.
3. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar.
4. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga.
5. Samþykkt skýrslu stjórnar og reikninga.
6. Lagabreytingar.
7. Kosning stjórnarmanna og skoðunarmanna reikninga.
8. Önnur mál.

Félagar eru hvattir til að mæta til aðalfundarins.

23.03.2010 22:00

Aðalfundargerð NF 2009

Aðalfundur  NF- Kópavogi 29.04.2009, haldinn kl 18:00, í Bókasafni Kópavogs við Hamraborg.

Formaður setti fundinn og gerði grein fyrir fundarboði á heimasíðu NF-Kóp.  Á síðasta aðalfundi var tilkynnt að allar gjörðir NF-Kóp yrðu hér með tilkynntar á heimasíðu.

Fundarstjóri var kjörinn Birna Bjarnadóttir formaður og  fundarritari Gréta B. Eiríksdóttir. 

Skýrsla stjórnar lögð fram og samþykkt án athugasemda.

Gjaldkeri lagði fram reikninga áritaða af skoðunarmönnum.  Samþykktir án athugasemda.

Margrét  Björnsdóttir lagði fram kveðjur frá Sigurbjörgu Björgvinsdóttur sem var fjarverandi. Formaður lagði til að lagabreytingar verði teknar inn í dagskrá undir önnur mál.  Ekki er gert ráð fyrir lagabreytingum sem sérdagskrárlið í núverandi lögum.

Þeir stjórnarmenn sem hafa lokið kjörtímabili sínu Hrafnhildur Jósefsdóttir og Margrét Björnsdóttir. Þær gefa kost á sér áfram til stjórnar.  Engar aðrar tillögur komu fram  og eru því réttkjörnir.

Aðrir stjórnarmenn kjörnir á síðasta aðalfundi til 2ja ára eru Birna Bjarnadóttir, formaður, Gréta B Eiríksdóttir og Paul Jóhannsson. Tillaga um varamenn til eins þau Hjört Pálsson og Sigurbjörg Björgvinsdóttur vara samþykkt samhljóða en aðra tillögur komu ekki fram.

Skoðunarmenn reikninga þau Hallveig Andrésdóttir og Tómas H. Sveinsson hafa samþykkt að vera áfram í kjöri. Aðrar tilnefningar komu ekki fram og var kjör þeirra  samþykkt.

Kosningu þátttakenda á sambandsþing NF á Íslandi sem haldið verður að hausti var vísað til stjórnar.

Önnur mál:

Lagabreytingar.  Stjórnin samþykkir framkomnar lagabreytingar fyrir sitt leyti og leggur til að samþykktinni verði vísað til sambandsstjórnar.  - Samþykkt einróma.

Formaður lagði fram upplýsingar vegna  Norrænnar messu í Saurbæ á Hvalfjarðarströnd, í Hallgrímskirkju.  Formaður þakkar séra Hirti Pálssyni sérstaklega fyrir hans undirbúning málsins.  Upplýsingar hafa verið sendar til norrænu félaganna á höfuðborgarsvæðinu, deilda, sendiráða og frambjóðenda stjórnmálaflokkanna.

Rætt var um komandi hlutverk Íslands í Norrænu ráðherranefndinni og aukið vægi NF vegna  þessa.

Sambandsþing Norræna félagsins verður haldið í Kópavogi 5. og 6. september í Kópavogi.  Fundur Norrænu félaganna verður svo í Finnlandi helgina á eftir.

Birna Bjarnadóttir formaður stjórnar NF í Kópavogi þakkar stjórninni fyrir samstarf á síðasta starfsári og lýsir ánægju sinni með samstarfið.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl 19:37

19.03.2010 15:29

Skýrsla stjórnar til aðalfundar 2009

Skýrsla stjórnar NF Kópavogs til aðalfundar 29. apríl 2009

Aðalfundur NF Kópavogi árið 2005 var haldinn 20. október. Þá var kjörin eftirfarandi stjórn:     Kjartan Sigurjónsson, formaður

                                   Birna Bjarnadóttir, varaformaður

                                   Hrafnhildur Jósefsdóttir, gjaldkeri

                                   Margrét B. Eiríksdóttir, ritari

                                   Hrafn Harðarson og

                                   Margrét Björnsdóttir.

Stjórnin hélt nokkra nokkra stjórnarfundi fram til aðalfundar 2006 sem haldinn var 28. mars.

Þá var kosin eftirfarandi stjórn fyrir starfsárið 2006 - 2007:

                                   Birna Bjarnadóttir, formaður

                                   Margrét Björnsdóttir, varaformaður

                                   Hrafnhildur Jósefsdóttir, gjaldkeri

                                   Margrét B Eiríksdóttir, gjaldkeri og

                                   Paul Jóhannsson.

Stjórnin kom saman til 6 stjórnarfunda á því starfsári og var aðalfundur haldinn 25. apríl 2007.

Eftirfarandi skipa stjórn NF í Kópavogi starfsárið 2007 - 2008:

                                   Birna Bjarnadóttir, formaður

Meðstjórnandi:          Margrét Björnsdóttir, varaformaður               

                                    Hrafnhildur Jósefsdóttir          , gjaldkeri       

                                    Margrét B. Eiríksdóttir, ritari   og       

                                    Paul Jóhannsson                                

Varamenn:                 Hjörtur Pálsson           og                   

                                    Sigurbjörg Björgvinsdóttir      

Skoðunarmenn:         Hallveig Andrésdóttir  og       

                                   Tómas H. Sveinsson                          

Fulltrúar á Sambandsþing NF 2007:

                                   Birna Bjarnadóttir og Hrafnhildur Jósefsdóttir

Stjórnin hélt 5 stjórnarfundi og aðalfund 30. apríl 2008.

Starfsárið 2008-2009 var stjórn skipuð þannig:

                                   Birna Bjarnadóttir, formaður

Meðstjórnendur:       Margrét Björnsdóttir, varaformaður

                                   Hrafnhildur Jósefsdóttir, gjaldkeri       

                                   Margrét B. Eiríksdóttir, ritari   og       

                                   Paul Jóhannsson                                

Varamenn:                Hjörtur Pálsson           og                   

                                   Sigurbjörg Björgvinsdóttir      

Skoðunarmenn:        Hallveig Andrésdóttir  og

                                   Tómas H. Sveinsson  

                       

Aðalfundur NF 2008

Aðalfundur NF í Kópavogi var haldinn miðvikudaginn  30. apríl 2008 í fundarsal Bókasafns Kópavogs, Kórnum að Hamraborg 8.

Stjórnin hélt 5 formlega fundi á starfsárinu, en stóð auk þess fyrir einni félagssamkomu, kom saman á óformlegum fundum og tóku þátt í jólagleði hjá Norræna félaginu í Reykjanesbæ, 3 stjórnarmenn sátu formannafund NF 15. nóvember 2008 og samkomu í Norræna húsinu 23. mars 2009 í tilefni Dags norrænnar tungu. Þá skipulagði stjórn Norræna messu sem haldin verður 3. maí 2009 í Hallgrímskirkju í Saurbæ á Hvalfjarðarströnd.

Stjórnarfundur 17. maí 2008.

Stjórn Norræna félagsins í Kópavogi kom saman til fyrsta fundar starfsársins laugardaginn 17. maí. Stjórnin skipti með sér verkum, það er óbreytt skipan frá síðasta starfsári. Varaformaður er Margrét Björnsdóttir, gjaldkeri er Hrafnhildur Jósefsdóttir og ritari Gréta B. Eiríksdóttir.
Rætt var um fundaáætlun stjórnar á árinu og samþykkt að efna til samverustundar í Norræna vinabæjarlundinum við Digraneskirkju, sunnudaginn 22. júní kl 16:00. Rætt var um hugmynd að uppsetningu skiltis með upplýsingum um fjarlægðir til vinabæja Kópavogs. Samþykkt að ritari stjórnar sendi erindi þessa efnis til bæjaryfirvalda en upplýsingar liggja þegar fyrir frá Paul Jóhannssyni.
Rætt um hugmyndir sem fram komu á aðalfundi varðandi notkun netpósts við fundarboðun til félagsmanna og uppfærslu félagaskrár en aðalskrifstofa Norræna félagsins á Íslandi annast félagaskrá, skráningu nýrra og beiðnir um úrsagnir. Félagsmenn hafa nú fengið upplýsingar um heimasíðu Norræna félagsins í Kópavogi og samþykkti stjórnin að leitast við að setja allar upplýsingar um félagsstarfið þar inn, enda er innlit á síðuna nokkuð stöðugt.
Rætt um frekari vinnslu á heimasíðunni sem er í blogsíðuformi en nýtist ágætlega og er hagkvæmur kostur. Stjórnin samþykkti tillögu formanns um að tengjast jafnframt ennfrekar heimasíðu Norræna félagsins á Íslandi.


Stjórnarfundur 22. nóvember 2008.
Gerð var grein fyrir formannafundi Norrænu félaganna sem haldinn var laugardaginn 15. nóvember á skrifstofu Norræna félagsins að Óðinstorgi í Reykjavík. Þann fund sátu Birna Bjarnadóttir, formaður, Gréta B Eiríksdóttir, ritari og Paul Jóhannsson meðstjórnandi. Á þeim fundi var nýr framkvæmdastjóri NF kynntur en það er Ásdís Eva Hannesdóttir og var hún boðin velkomin til starfa.
Á formannafundinum komu fram skýrslur um helstu verkefni félaganna og vakti starf NF á Akureyri nokkra athygli en stjórn félagsins hefur virkjað netið til fundarboðunar félagsmanna. Stjórnin NF í Kópavogi tók ákvörðun um að stofna netfang félagsins og leggja vinnu í að skrá netföng félagsmanna sem það samþykkja.
Rætt var um boð NF í Keflavík og stjórnin samþykkti að stjórn og makar sæktu það jólaboð sem halda á 4. desember en stjórn NF í Kópavogi hélt slíkt boð í desember 2005.
Margrét Björnsdóttir gerði grein fyrir ráðstefnu sem hún sat í Óðinsvéum í september um umhverfismál. Á þeim fundi hitti hún ma formann NF í Óðinsvéum Skúla Fjalldal.
Fram kom að Hjörtur Pálsson, varamaður í stjórn hefur hlotið prestvígslu og hefur tekið við starfi sem slíkur með aðsetur að Hólum í Hjaltadal. Stjórnin óskar honum velfarnaðar á nýjum starfsvettvangi en vonar jafnframt að mega eiga von á honum í heimsókn á fundi og aðrar samkomur félagsins þegar hann á þess kost.
Formaður gerði grein fyrir fundi Vinabæjarnefndar Kópavogs sem haldinn var 20. nóvember sl. Þann fund sat Björn Þorsteinsson sem nú hefur látið af störfum sem sviðstjóri menningarsviðs. Formaður NF flutti Birni kveðjur Norræna félagsins og þakkir fyrir samstarfið á liðnum árum. Linda Udengard mun vera vinabæjarnefndinni innanhandar í störfum sínum.

Stjórnarfundur 17. janúar 2009.
Rætt var um fundargerðir stjórnar og vistun þeirra á heimasíðu en fundargerð síðasta aðalfundar hefur ekki verið lögð fram. Skýrsla stjórnar til aðalfundar 2008 er hins vegar á síðunni. Rætt um tengingu á fleiri tengla á heimasíðunni og uppfærslu á upplýsingum um stjórnarmenn. Kannað verður tengingar inn á félagaskráningarform á heimasíðu Norræna félagsins á Íslandi og upplýsingar um fríðindi félagsmanna.
Rætt var um skráningu netfanga félagsmanna NF í Kópavogi en ekki er enn fundið lausn á hýsingu þeirrar skrár þar sem félagið er ekki með skráðan síma og vistun á simnet.is því ekki valkostur. Samþykkt að formaður ræði við framkvæmdastjóra NF um möguleika á vistun skrárinnar hjá aðalfélaginu.
Þá voru ákveðnir fundardagar stjórnar fram til aðalfundar og verkefni þeirra funda. Samþykkt að taka upp umræðu um endurskoðun laga fyrir Norræna Félagið í Kópavogi en það var langt komið fyrir síðasta aðalfund. Samþykkt að ritari taki saman athugasemdir og sendi stjórnarmönnum í næstu viku. Tillögur að lagabreytingum verði síðan ræddar á fundinum í febrúar. Formanni falið að kanna möguleika á að halda stjórnarfund á skrifstofunni við Óðinstorg í mars. Aðalfundur verði síðan boðaður í apríl.
Sigurbjörg sagði frá ferð félaga í Glóðinni til Kanaríeyja í nóvember og þátttöku á fimleikamóti þar. Mikil starfsemi er á vegum Glóðarinnar og gengur vel að undirbúa þátttöku á landsmóti á Akureyri í sumar og fleiri erlendum mótum á haustmánuðum. Hún sagði að fulltrúar Glóðarinnar hefðu verið 34 en alls 187 frá Íslandi. Þátttakendur voru frá Danmörku og Finnlandi. Sagði hún skemmtilega sögu um finnska hópinn. Aðalfundur Glóðarinnar verður haldinn 22. janúar nk og var varaformanni falið að bera Glóðinni kveðjur frá Norræna félaginu í Kópavogi.
Paul sagði frá þátttöku sinni á vinabæjarmóti í Asker í Noregi með Norræna félaginu í Garðabæ.
Birna gerði grein fyrir fundi vinabæjarnefndar Kópavogs sem haldin var í árslok og boðuðum stjórnarfundi um næstu mánaðarmót.


Stjórnarfundur 7. mars 2009.
Rætt var um endurskoðun laga félagsins sem samþykkt voru á stofnfundi 5. desember 1962 og þykir tímabært að aðlaga þann texta lögum Norræna félagsins á Íslandi og nútímasamfélagi.
Samlesin voru drög að nýjum lagatexta og Paul var síðan falið að senda stjórnarmönnum til yfirlestrar og athugasemda fyrir næsta stjórnarfund sem ákveðinn var 3. apríl.
Formaður gerði grein fyrir fyrirhugaðri dagskrá í tilefni degi norrænnar tungu sem haldinn verður 23. mars. Fjórir stjórnarmenn munu sækja fund af því tilefni fyrir hönd félagsins.
Stjórnin ræddi hugmynd um norræna messu í Hallgrímskirkju á Saurbæ á Hvalfjarðarströnd en Hjörtur Pálsson er þjónandi prestur í þeirri sókn fram á sumar. Nánar verður unnið að þessu verkefni í samráði við Hjört.
Aðalfundur NF í Kópavogi er ákveðinn 29. apríl 2009 kl 18:00. Staðsetning verður kynnt síðar. Rætt var um undirbúning aðalfundar, fundarboðun og kynningu lagabreytinga ef stjórnin ákveður svo.
Stjórnin ræddi um vinabæjarlundinn við Digraneskirkju og fyrirhugaða samverustund á Jónsmessu.


Stjórnarfundur 3. apríl 2009.
Fyrir fundinum lá undirbúningur aðalfundar 2009 sem halda ber samkvæmt lögum í apríl árlega.
Samþykkt var að halda fundinn 29. apríl kl 18:00 og leitast við að fá afnot af fundarsal Bókasafns Kópavogs.
Þá var farið yfir lokadrög að breytingum á lögum félagsins og voru þau samþykkt. Stjórnin mun leggja lagabreytingarnar fyrir aðalfund.
Rætt var um hugmynd að Norrænni messu í Hallgrímskirkju í Saurbæ, boðun hennar og framkvæmd.
Þá var ákveðið að efna til samverustundar í Vinabæjarlundi við Digraneskirkju 21. júní kl 16:00.
Formaður gerði grein fyrir tillögum sem fram komu í hugmyndabankann sem settur var fram á afmæli félagsins og taldi tilvalið að reyna að koma þeim á framfæri á árinu.
Þá var rifjað upp að heimild hafði fengist til að setja upp vegvísi með fjarlægðum frá Kópavogi til vinabæjanna við Vinabæjarlundinn, en þær upplýsingar liggja nú fyrir, ma. á heimasíðu NFKóp.

Vinabæjarlundur við Digraneskirkju

Stjórn Norræna félagsins í Kópavogi boðaði til samverustundar í norræna vinabæjarlundinum í Kópavogi, sunnudaginn 22. júní kl 16:00. Lundurinn er staðsettur vestan megin við Digraneskirkju en aðkoma er ágæt fyrir akandi af bílastæði kirkjunnar og fyrir gangandi af göngustígnum í norðanverðum Kópavogsdal frá Digranesheiði eða Fífuhvammi. Fólk var hvatt til að klæða sig samkvæmt veðri og taka með sér kaffibrúsann.

Árið 1994 var haldið vinabæjarmót í Kópavogi. Þá vígður Vinabæjarlundur vestan við Digraneskirkju og gróðursett eitt tré og tileinkað hverjum vinabæ. Norræna Félagið í Kópavogi hyggst hlú að þessum trjálundi á hverju sumri og efna þar til hátíðarstundar 24. júní. Við gangstíg neðan við þennan lund hafa Rótarý, Lions og Kíwanisklúbbar í Kópavogi sett upp upplýsinga skilti um trjálundi á þessu svæði í Kópavogsdalnum.

Jólafagnaður stjórna Norrænu félaganna á höfuðborgarsvæðinu

Stjórn NF í Keflavík bauð stjórnum Norrænu félaganna á höfuðborgarsvæðinu til jólateitis fimmtudagskvöldið 4. desember sl. Fjölmenni þáði þetta góða boð þar sem á borðum var hangikjöt úr Samkaupum, grænar baunir, rauðkál og kartöflur með uppstúf. Síðan var borin var skyrterta sem þótti einstaklega góð og hefur formaður NF í Keflavík góðfúslega gefið leyfi til að birta uppskriftina með þessari frétt. Meðan á samkomunni stóð kom fram fjöldi ungra hljómlistarmanna sem flutti jólalög og önnur hugljúf lög.
Stjórn NF í Kópavogi þakkar kærlega fyrir ánægjulegt kvöld og hlakkar til að taka þátt að ári í Hafnarfirði.

Vinabæjarsamstarf

Norræna félagið í Tampere bauð fulltrúum norrænu félaganna til þátttöku á fundi 29. - 30. september í tilefni afmælis borgarinnar. NF í Kópavogi sendi Margréti B. Eiríksdóttur, ritara stjórnar, sem fulltrúa sinn til fundarins. Formaður Norræna félagsins í Óðinsvéum hefur ítrekað verið í sambandi við formann NF í Kópavogi og er væntanlegur í heimsókn um miðjan maí.

Kópavogur hóf vinabæjarsamstarf við borgir og bæi á Norðurlöndum árið 1964, en Norræna Félagið í Kópavogi var stofnað 5. desember 1962.

Vinabæir Kópavogs eru:

Álandseyjar:                Mariehamn

Danmörk:                    Odense

Finnland:                     Tampere

Færeyjar:                     Klaksvik

Grænland:                   Ammassalik

Noregur:                      Trondheim

Svíþjóð:                      Norrköping

Kína:                           Wuhan

Vinabæjarnefnd Kópavogs 2006 - 2010

er skipuð eftirfarandi fulltrúum:

Margrét Sigmundsdóttir, formaður

Hildigunnur Lóa Högnadóttir

Heiðrún Sverrisdóttir

Gunnar Birgisson, bæjarstjóri Kópavogs og

Birna Bjarnadóttir, formaður NF í Kópavogi

Með vinabæjarnefndinni starfa Guðrún Pálsdóttir, framkvæmdastjóri tómstunda og menningarsviðs og Linda Udengaard deildarstjóri menningardeildar.

Vinabæjarnefnd Kópavogs hefur komið saman til nokkurra funda.

Kópavogi, 28. apríl 2009

F.h. stjórnar NF Kópavogi

Birna Bjarnadóttir, formaður

22.04.2009 12:04

Aðalfundur 2009

Aðalfundarboð

Aðalfundur Norræna félagsins í Kópavogi er hér með boðaður
miðvikudaginn 29. apríl kl 18:00.

Fundurinn verður haldinn í Kórnum,
fundarsal í Bókasafni Kópavogs á neðri hæð við Hamraborg.

Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf.

Stjórnin hefur samþykkt að leggja fram tillögu að lagabreytingum sem miða að því að samræma lög félagsdeildarinnar lögum Norræna félagsins á Íslandi.

Fundurinn er opinn öllum félögum í Norræna félaginu í Kópavogi
sem eru skuldlausir við félagið um félagsgjöld 2008,
sem og öðrum velunnurum félagsins en þá án atkvæðisréttar.

Ennfremur samþykkti stjórn að tilkynning þessi væri gild sem aðalfundarboð, en í gildandi lögum er ákvæði um að fundinn skuli boða með 7 daga fyrirvara og í aðalfundarboði 2008 var félögum bent á heimasíðu félagsins til upplýsingaöflunar.

Fyrir hönd stjórnar NF í Kópavogi,
Birna Bjarnadóttir, formaður

16.11.2008 13:00

Skýrsla stjórnar 2008

NORRÆNA FÉLAGIÐ

Félagsdeildin í Kópavogi

FORENINGEN NORDEN I ISLAND - KOPAVOGUR

 

Skýrsla stjórnar NF Kópavogs til aðalfundar 30. apríl 2008

Aðalfundur NF Kópavogi árið 2005 var haldinn 20. október, Þá var kjörin eftirfarandi stjórn:                         Kjartan Sigurjónsson, formaður

                                   Birna Bjarnadóttir, varaformaður

                                   Hrafnhildur Jósefsdóttir, gjaldkeri

                                   Margrét B. Eiríksdóttir, ritari

                                   Hrafn Harðarson og

                                   Margrét Björnsdóttir.

Stjórnin hélt nokkra nokkra stjórnarfundi fram til aðalfundar 2006 sem haldinn var 28. mars.

Þá var kosin eftirfarandi stjórn fyrir starfsárið 2006 - 2007:

                                   Birna Bjarnadóttir, formaður

                                   Margrét Björnsdóttir, varaformaður

                                   Hrafnhildur Jósefsdóttir, gjaldkeri

                                   Margrét B Eiríksdóttir, gjaldkeri og

                                   Paul Jóhannsson.

Stjórnin kom saman til 6 stjórnarfunda á því starfsári og var aðalfundur haldinn 25. apríl 2007.

Eftirfarandi skipa stjórn NF í Kópavogi starfsárið 2007 - 2008:

                                   Birna Bjarnadóttir, formaður

Meðstjórnandi:        Margrét Björnsdóttir, varaformaður               

                                    Hrafnhildur Jósefsdóttir, gjaldkeri       

                                    Margrét B. Eiríksdóttir, ritari   og       

                                    Paul Jóhannsson                                

Varamenn:                Hjörtur Pálsson           og                   

                                   Sigurbjörg Björgvinsdóttir      

Skoðunarmenn:      Hallveig Andrésdóttir  og       

                                   Tómas H. Sveinsson                          

Fulltrúar á Sambandsþing NF 2007:

                                   Birna Bjarnadóttir og Hrafnhildur Jósefsdóttir

                       

Aðalfundur NF 2007

Aðalfundur NF í Kópavogi var haldinn miðvikudaginn  25. apríl í safnaðarheimili Digraneskirkju. Að loknum hefðbundnum aðalfundarstörfum var Jógvan Hansen heiðursgestur félagsins boðinn velkominn. Hann er fæddur og uppalinn í Klakksvik í Færeyjum, en hefur búið á Íslandi og unnið við hárgreiðslu undanfarin ár. Hann er sigurvegari í X-Faktor hæfileikakeppni sem sýnd var á Stöð 2 síðastliðin vetur. Hann ræddi við fundarmenn um líf sitt í Klaksvík þegar hann var að alast upp og síðan hvernig það kom til að hann fluttist til Íslands og fór að vinna hér. Stjórn NF færði Jógvan áletraðan penna að gjöf að skilnaði og óskaði honum velfarnaðar í tónlistinni.

 

Fundardagatal starfsársins 2007 - 2008 var samþykkt eftirfarandi:

1. stjórnarfundur:                              5. maí  2007  12:00

Samvera í Vinabæjarlundi                24. júní 2007  

2. stjórnarfundur:                            22. sept. 2007 12:00

3. stjórnarfundur:                              3. nóv. 2007  12:00

45 ára afmæli NF                                5. des 2007

4. stjórnarfundur:                             19. jan. 2008   12:00

5. stjórnarfundur:                             23. febr 2008  12:00

6. stjórnarfundur:                             29. mars 2008 12:00

Aðalfundur:                                       30. apríl 2008 18:00

 

Stjórnin hélt 5 formlega fundi á starfsárinu, en stóð auk þess fyrir 2 félagssamkomum og kom saman á 2 óformlegum fundum. Þá lögðu stjórnarmenn vinnu í undirbúning  og sátu fundi um fyrirhugað norrænt heilsumót í júní 2008.

 

Stjórnarfundur var haldinn 5. maí 2007 þar sem stjórnin skipti með sér verkum og voru Margrét Björnsdóttir kjörinn varaformaður, Margrét B Eiríksdóttir, ritari og Hrafnhildur Jósefsdóttir, gjaldkeri. Þá var samþykkt fundardagskrá starfsárins. Stjórnin minntist starfa Hermanns Lundholm en hann fell frá í byrjun mánaðarins. Þá var gengið frá dagskrá og verkaskiptingu vegna samverustundar í Norræna vinabæjarlundinum 24. Júní. Rætt var um heimasíðu félagsins og samþykkt styrkveiting til starfsmanna Bókasafns Kópavogs samkvæmt tillögu formanns.

 

Vinabæjarlundur við Digraneskirkju

Þann 24. júní 2007 var komið saman til Samverustundar í vinabæjarlundinum og flutti Hjörtur Pálsson, rithöfundur erindi um tildrög lundarins. Gróðursett voru 2 tré og gengið um lundinn og hann skoðaður. Síðan var boðið upp á hressingu.

 

Árið 1994 var haldið vinabæjarmót í Kópavogi. Þá vígður Vinabæjarlundur vestan við Digraneskirkju og gróðursett eitt tré og tileinkað hverjum vinabæ. Norræna Félagið í Kópavogi hyggst hlú að þessum trjálundi á hverju sumri og efna þar til hátíðarstundar 24. júní. Við gangstíg neðan við þennan lund hafa Rótarý, Lions og Kíwanisklúbbar í Kópavogi sett upp upplýsinga skilti um trjálundi á þessu svæði í Kópavogsdalnum.

 
Stjórnarfundur var haldinn 22. september 2007 þar sem formaður tilkynnti um boðun formannafundar NF á Íslandi 20. október á Kirkjubæjarklaustri. Rætt var um Norræna vinabæjarlundinn og tillögu til úrbóta. Gerð var grein fyrir fundi með formönnum norrænu félaganna sem heimsóttu Tampere í september. Á þeim fundi lagði Gréta Eiríksdóttir fram tillögu frá stjórn NF um samstarf um íþróttamót eldri borgara. Formaður gerði grein fyrir fundum vinabæjarnefndar Kópavogs og tillögu um vinabæjarsamstarf milli Kópavogs og Wuhan í Kína. Vinabæjarmót var haldið í nóvember í Norrköbing í Svíþjóð en það mót var sótt af bæjarfulltrúum Kópavogs, einum embættismanni og formanni vinabæjarnefndar Kópavogs.

 

Á stjórnarfundi sem haldinn var 3. nóvember var unnið að undirbúningi 45 ára afmælis NF í Kópavogi sem var 5. desember 2008. Gengið var frá dagskrá og boðslista, en boðsbréf var sent öllum félögum og velunnurum.

 

Afmælis Norræna félagsins í Kópavogi var minnst með samkomu í Gerðarsafni 5. desember 2007. Formaður flutti ávarp og gerði grein fyrir styrk NF til starfsmanna Bókasafns Kópavogs. Hjörtur Pálsson sagði frá sögu félagsins og söngvarar úr kór Kársnesskóla kom og sungu nokkur lög undir stjórn Þórunnar Björnsdóttur. Formaður Norræna félagsins í Reykjavíkg og formaður Glóðarinnar færðu félaginu gjöf. Gestum var boðið upp á léttar veitingar.

 

Þann 19. janúar 2008 var haldinn stjórnarfundur og rætt um verkefni vetrarins, fjárhagsstöðu félagssjóðs, heimasíðu sem þá var komin upp og fundi fram til aðalfundar. Rætt var um samstarfsverkefni NF og Glóðarinnar og verkaskiptingu stjórnar vegna þess verkefnis. Varaformanni var falið að endurskoða lög félagsins fyrir næsta stjórnarfund.

 

Stjórnarfundir sem áformaðir voru 23. febrúar og 29.mars féllu niður.

 

Föstudagskvöldið 4.apríl bauð varaformaður stjórn NF ásamt mökum til fundar með framkvæmdastjóra Norræna félagsins í Danmörku Peter Jon Larsson og komu hans en þau voru gestir Margrétar og eiginmanns hennar.

 
Stjórnin kom hins vegar saman til fundar 5. apríl. Á þeim fundi var lesið ítarlega yfir lög NF í Kópavogi og tillögur til lagabreytinga og til hliðsjónar lög Norræna félagsins á Íslandi. Samþykkti stjórnin að leggja ekki til lagabreytingar á næsta aðalfundi en boða til aðalfundar 30. apríl en samkvæmt lögum félagsins skal aðalfundur haldinn fyrir apríllok.

 

Aðalfundur var boðaður miðvikudaginn 30. apríl kl 18:00 í Kórnum fundarsal í Bókasafni Kópavogs.

 

Samstarf við Íþróttafélagið Glóð

Stjórn NF í Kópavogi ákvað á fundi sínum í september að stuðla að norrænu samstarfi um íþróttir fyrir eldri borgara. Sigurbjörg Björgvinsdóttir var tilnefnd sem tengiliður stjórnar fyrir verkefninu. Formaður, ritari og gjaldkeri tóku einnig að sér verkefni vegna undirbúnings og sátu fjölda funda með stjórn og fulltrúum Glóðarinnar í nóvember 2007 til 1. mars.Formaður og Paul Johannson sátu aðalfund Glóðarinnar sem haldinn var  24. janúar 2008. Formður stjórnar NF lagði fram erindi fyrir vinabæjarnefnd Kópavogs um málið og vann ásamt gjaldkera umsóknir í norræna sjóði. Þann 1. mars var boðaður fundur stjórn Glóðarinnar sem lagði fram tillögu um frestun verkefnisins um 2 ár. Eftir nokkrar umræður var ljóst að það var vilji Glóðarinnar og formaður NF samþykkti tillöguna.

 

Vinabæjarsamstarf

Norræna félagið í Tampere bauð fulltrúum norrænu félaganna til þátttöku á fundi 29. - 30. september í tilefni afmælis borgarinnar. NF í Kópavogi sendi Margréti B. Eiríksdóttur, ritara stjórnar, sem fulltrúa sinn til fundarins. Formaður Norræna félagsins í Óðinsvéum hefur ítrekað verið í sambandi við formann NF í Kópavogi og er væntanlegur í heimsókn um miðjan maí.


Kópavogur hóf vinabæjarsamstarf við borgir og bæi á Norðurlöndum árið 1964, en Norræna Félagið í Kópavogi var stofnað 5. desember 1962.

 

Vinabæir Kópavogs eru:

Álandseyjar:                Mariehamn

Danmörk:                    Odense

Finnland:                     Tampere

Færeyjar:                     Klaksvik

Grænland:                   Ammassalik

Noregur:                      Trondheim

Svíþjóð:                        Norrköping

Kína:                            Wuhan

 

Vinabæjarnefnd Kópavogs 2006 - 2010

er skipuð eftirfarandi fulltrúum:

Margrét Sigmundsdóttir, formaður

Hildigunnur Lóa Högnadóttir

Heiðrún Sverrisdóttir

Gunnar Birgisson, bæjarstjóri Kópavogs og

Birna Bjarnadóttir, formaður NF í Kópavogi

Með vinabæjarnefndinni starfa Björn Þorsteinsson, framkvæmdastjóri tómstunda og menningarsviðs og Linda Udengaard deildarstjóri menningardeildar.

 

Vinabæjarnefnd Kópavogs hefur komið saman til nokkurra funda og undirbúið þátttöku á vinabæjarmóti í Norrköbing sem haldið var í október 2007 og kynningu á Kópavogi sem haldin var í Klakksvík í febrúar 2008.

 
Kópavogi, 29. apríl 2008

 

F.h. stjórnar NF Kópavogi

Birna Bjarnadóttir, formaður

23.04.2008 18:20

Aðalfundur NF Kópavogi 2008

Aðalfundarboð 2008
                                                                                    
Kópavogur 20. apríl 2008

Aðalfundur Norræna félagsins í Kópavogi er hér með boðaður miðvikudaginn 30. apríl 2008, kl 18:00 í Kórnum, fundarsal á neðri hæð í Bókasafni Kópavogs að Hamraborg 6 í Kópavogi.

Á dagskrá fundarins eru venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt lögum félagsins:

1. Kosinn fundarstjóri og ritari fundarins.
2. Skýrsla um framkvæmdir og fjárhag félagsins.
3. Reikningar félagsins bornir undir atkvæði.
4. Kosin stjórn fyrir næsta starfsár félagsins.
5. Kosnir endurskoðendur.
6. Kosnir fulltrúar og varamenn á sambandsþing.
7. Önnur mál.

Aðalfundur Norræna félagsins í Kópavogi 2007 var haldinn 25. apríl 2007. Þá var kjörinn formaður Birna Bjarnadóttir og meðstjórnendur Hrafnhildur Jósefsdóttir, Margrét Björnsdóttir, Margrét B. Eiríksdóttir og Paul Jóhannsson. Varamenn: Hjörtur Pálsson og Sigurbjörg Björgvinsdóttir. Skoðunarmenn reikninga voru kjörin þau: Hallveig Andrésdóttir og Tómas H. Sveinsson.

Á starfsárinu var unnið að gerð heimasíðu Norræna félagsins í einföldu og hagstæðu formi og er slóðin www.123.is/nfkop

Þar eru birtar helstu fréttir úr starfi félagsins og upplýsingar um norrænt samstarf..

Með þessu fundarboði sem sent er til allra skráðra félaga Norræna félagsins í Kópavogi er vakin athygli á starfsemi félagsins og vonast er til að félagsmenn sjái sér fært að mæta til aðalfundarins.

Með félagskveðju,

Birna Bjarnadóttir, formaður stjórnar Norræna Félagsins í Kópavogi

  • 1
Flettingar í dag: 40
Gestir í dag: 10
Flettingar í gær: 23
Gestir í gær: 11
Samtals flettingar: 87668
Samtals gestir: 33055
Tölur uppfærðar: 26.2.2021 19:24:21